Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Staí si k jedné z tchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 K!
Objednat
Smajl�ci
Tagy
  • <b> Tun text </b>
  • <i> Kurzva </i>
  • <u>Podtren</u>
  • <small> Men psmo </small>
  • <tt> Strojopis </tt>
  • <sub>Doln index</sub>
  • <sup>Horn index</sup>

potihcpd  - 6.12.2011 17:26:20

(Omlouvám se za zvýraznìní celého pøíspìvku, pokazil jsem tag...)

potihcpd  - 6.12.2011 17:22:43

Je to úplnì parádní!

Fakt tyjo, neèekal jsem to a moc za to dìkuji, budu toho využívat urèitì až se s tím poøádnì nauèím

Jinak nabízím výmìnu odkazu za odkaz na TV-Noøe a poskytování napø. úkolù z latiny.

A se daøí!

AbcdA (Admin)  - 5.12.2011 22:55:23

Vítejte na nových sešitech. Tato stránka je velkým pokrokem.Jejím zveøejnìním však vývoj neskonèil. Proto budou postupnì pøibývat nové a nové funkce. Mnozí z vás dostanou úèet a budou moci sami editovat události, domácí úkoly a dokonce i sešity.

Pøejeme vám pøíjemné studium a bohatého Mikuláše.

Váš tým AbcdA

AbcdA  - 30.11.-0001 0:00:00
fsdg
ss  - 30.11.-0001 0:00:00
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
AbcdA  - 30.11.-0001 0:00:00
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ss  - 30.11.-0001 0:00:00
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ss  - 30.11.-0001 0:00:00
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
aaaaaaaaaaaaaaa
ss  - 30.11.-0001 0:00:00
aaaaaaaaaaaaaa
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
ssssss
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
sssss
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
sssss
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
ssssss
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
ssssss
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
ssssss
sdsdas  - 30.11.-0001 0:00:00
ssssssss
<<Nejnovj | <Pedchoz | 1 | ...  |25 |26 |27 |28 |Star> |Nejstar>>
)