Pravidla tohoto webu

Pokud kdokoli poruší zde uvedená pravidla, bude potrestán podle uvážení administrátorů.

Diskuze

 1. V diskuzi se nesmí spamovat.
 2. Jsou zakázané klikací odkazy odkazující na stránku se škodlivým či pohoršujícím obsahem.
 3. Je zakázané pomlouvání nebo urážení jakéhkoliv uživatele (tj. spolužáka/spolužačky).
 4. Tagy jsou k vyznačení části textu. Není dovoleno použvat tagy za účelen zvýraznění svého příspěvku oproti ostatím, pokud nejde o oficiální oznámení či prohlášení.
 5. Je zakázané odhalování identity uživatele, pokud z jeho přezdívky není jednoznačně patrné o koho jde (tj. jméno, příjmení či přezdívka, kterou je daný člověk v běžném životě nazýván)
 6. Je zakázané úmyslné šíření nepravdivých informací.

Události

 1. je zakázané přidávání událostí, které se neuskuteční.
 2. Pokud neni zcela jisté, zda se událost bude konat. Musí uživatel, který ji přidává, v informacích tento fakt uvést.
 3. Uživatel musí v informacích o událsti uvést vše, co o dané události ví, pokud nemá žádný důvod o pravdivosti této informace pochybovat.

Domácí úkoly

 1. Je zakázané přidávání chybných úkolů, pokud si je uživatel chyby vědom.
 2. Je zakázané mazání cizích domácích úkolů, před termínem odevzdání.
 3. Pokud uživatel v cizím úkolu objeví chybu, smí ji opravit po dohodě s autorem úkolu. Jinak musí v úkolu uvést kde co opravil.
 4. je zakázané přidávání jakéhokoli obsahu, jež nesouvisí s domácím úkolem jmenovaným v nadpisu.

Sešity

 1. Do každého sešitu se smí přidat pouze obsah, týkající se probírané látky.
 2. Je zakázané neopodtatněné mazání cizích sešitů